• Refleksjoner

  Når kan vi stole på magefølelsen?

  To forskjellige perspektiver I 2003 gav den amerikanske Gary Klein ut boken The Power of Intuition. Året etter gav Malcolm Gladwell ut Blink: The power of thinking without thinking. Klein har undersøkt beslutningstaking i yrker som politi, brannmenn, sykepleiere og militære, samt idretter som sjakk. Felles for disse er at beslutningstakerne ikke har mulighet til å sette seg ned å veie for og i mot avgjørelsene sine. De må gjøres så raskt som overhode mulig. Dette er intuisjon, raske avgjørelser tatt ved å følge den umiddelbare magefølelsen. Klein kaller det for «naturalistisk beslutningstaking». Med suksessen til Gladwells Blink og Kleins…

  Kommentarer er skrudd av for Når kan vi stole på magefølelsen?
 • Idéer

  Bekreftelsesfellen

  Rundt 1965 nådde USA toppen av sigarettkonsum. Reklamebransjen hadde bidratt til denne økningen (du kan lese mer om dette, blant annet om hvordan Sigmund Freud sin nevø Edward Bernays markedsførte sigaretter til kvinner her) I 1964 kom…

 • Idéer

  Hva er nudging?

  Homo Economicus  Neoklassisk økonomisk teori opererer med en antagelse om at mennesket er rasjonelt. Dersom vi får et insentiv for å ta et «fornuftig» økonomisk valg, som for eksempel mindre lavere bompengepris på en el-bil, vil vi…

 • Refleksjoner

  Oppmerksomhetsøkonomien

    «Pay attention to what you pay attention to» – Austin Kleon En ny økonomi Uttrykket multitasking kommer fra IT-verdenen. En PC som kunne multitaske, altså gjøre flere ting samtidig, var ikke vanlig før sent 1980-tall. Når…

 • Ukategorisert

  Nybegynner – å prøve noe nytt

  Grunnen til at jeg begynte å male Under nedstenging endte jeg, som flere andre, opp med en ny hobby. For min del ble det vannmaling. Jeg har tidligere gjort halvhjerta forsøk på å lære å tegne skikkelig,…

 • Idéer

  Psykologi, hunder og tortur

  Hva lært hjelpeløshet er, hvordan det ble oppdaget og hva man kan bruke det til (spoiler: CIA var involvert). Pavlovs hunder er også involvert, i tillegg til grunnleggeren av positiv psykologi, Martin Seligman