Ukategorisert

Anbefalinger #3 – Årets bok 2020

Denne ukens anbefaling er én bok. Det er en bok som fortjener hele innlegget for seg selv.

Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World

Boken Range: Why generalists triumph in a specialized world av David Epstein (ingen tilknytning til han andre Epstein) ble utgitt i 2019. Jeg leste den i 2020 og om jeg hadde hatt en kåring for Årets bok 2020, så ville Range vunnet den prisen. 

Ti tusen timer

I 2008 gav Malcolm Gladwell ut boken Outliers: The Story of Success. Boken ble, som alle bøkene til Gladwell, en bestselger. En av hovedidéene som Gladwell populariserte i den boken er det han kaller the 10 000-Hour rule, basert på studier av Anders Ericsson. 

The 10 000-Hour rule sier at for å bli en mester i sitt fag, ved hjelp av målrettet trening (deliberate practive), øve i 10 000 timer, på samme ting. Epstein er uenig i denne regelen, og mener at den kun gjelder i snille læringsmiljø (kind learning environment). Ute i den virkelige verden, som består mest av gjenstridige læringsmiljø (wicked learning environments), er det bedre å være en generalist.

Forskjellige læringsmiljø

De to læringsmiljøene som akkurat ble nevnt, kind (snille) og wicked (gjenstidige), kommer fra den amerikanske psykologen Robin Hogarth. 

Snille læringsmiljø er miljøer der repetisjon lønner seg, da informasjonen man får er ganske nøyaktig og forutsigbar. Gjenstridige læringsmiljø er miljøer der informasjonen man får er ufullstendig og uforutsigbar. 

Sjakk er et godt eksempel på snille læringsmiljøer. Alt man trenger av informasjon får man på sjakkbrettet. Det er selvsagt en menneskelig faktor involvert inni det hele, men reglene er alltid like. I den virkelige verden endrer reglene seg hele tiden, og informasjonen man får er alltid ufullstendig. Derfor er repetisjon av situasjoner umulige, siden det alltid vil være forskjellige situasjoner som oppstår. De føles og ser like ut, men det er ikke noe garanti for at resultatet vil bli det samme. 

En annen viktig forskjell er at tilbakemeldingene i snille læringsmiljø ofte er umiddelbar, der gjenstridige læringsmiljø ofte er forsinket, sjelden eller ikke-eksisterende. 

Ett eksempel som Hogarth bruker på hvordan læring i gjenstridige miljøer kan være ødeleggende er historien om en lege som kunne forutse om noen kom til å få tyfus-feber om ukers tid. Legen hadde alltid rett! I ettertid fant de ut at legen som undersøkte munnen til disse pasientene selv var bærer av viruset og dermed den som forårsaket smitten.

Epstein utforsker læringsmiljøer, grit, analogous thinking, match quality, forecasting, osv. Alt blir knyttet sammen på en mesterlig måte og boken er generelt godt skrevet. Du vil føle deg smartere etter at du har lest den. God lesing!